• Kategorie
  • Parametry
  • Rękawice robocze ESD antyelektrostatyczne

 

Rękawice robocze antyelektrostatyczne - rękawice esd 


Rękawice ESD są przeznaczone do pracy w  specyficznym środowisku, mianowicie w środowisku zagrożonym wybuchem. Z tego względu rękawice robocze musza spełniać dodatkowe normy i kryteria aby zapewnić pracę w bezpiecznych warunkach. Rękawice antyelektrostatyczne bezwględnie muszą posiadać odpowiednie badania i spełniać określone normy. Rękawice ESD są traktowane tak samo jak odzież robocza antyelektrostatyczna i muszą one spełniać dokładnie te same normy. Jest to zgodne z normą EN 420:2005 punkt 4.5  mówiący o tym iż "właściwości elektrostatyczne rękawic powinny być badane zgodnie z metodą przyjętą dla odzieży ochronnej”. Te normy to:

EN 1149-1

EN 1149-2

EN 1149-3

 

W przypadku rękawic ochronnych antyelektrostatyczność łączy się z innymi normami np. odpornością mechaniczną rękawicy czy też  jej odpornością chemiczną czy odpornością na przebicie. Co ciekawe rękawice spawalnicze przeznaczone do spawania łukowego także spełniają warunki antyelektrostatyczne. W przypadku takiej rękawicy  ocenie podlega rezystancja skrośna, zgodnie z wymaganiem normy PN-EN 12477:2005/A1:2007.

 

Według normy EN 420:2005  nie ma obowiązku oznaczania piktogramami obrazującymi rodzaj zagrożenia rękawic antyelektrostatycznych.  Zmiana ta jest bardzo istotna w stosunku do normy EN 420, która wymuszała na producentach umieszczanie odpowiednich piktogramów na rękawicy. Pozostałe zapisy normy EN420 w ty przypadku pozostają bez zmian.

 

Zgodnie z normą EN420, rękawice antyelektrostatyczne powinny mieć udokumentowane swoje właściwości odpowiednimi wynikami badań. Wszelkie informacje tam zawarte powinny jasno mówić o warunkach wykonania badania (metoda badania, zastosowana elektroda i napięcie, atmosfera do badań itp.). Producent rękawic roboczych powinien też ostrzec użytkowników, że rękawice robocze bezwzględnie powinny być stosowane z odpowiednio dobraną odzieżą ochronną i obuwiem także o właściwościach antyelektrostatycznych.